SEO priatelsky obsah

SEO priateľský blog

Ako pri každom písaní, písanie príspevkov na blogy vyžaduje zručnosť. Ak chcete zachovať váš záujem o čitateľa, mali by ste premýšľať o štruktúre vášho diela a písať zaujímavé články. Môžete pomôcť svojim čitateľom pochopiť hlavnú koncepciu príspevku tým, že poskytnete nadpisy, podpoložky a jasné odseky. Keď ľudia pochopia a zapáči sa im článok, budú oveľa viac naklonení k prepojeniu alebo zdieľaniu. Tým sa zvýši vaše hodnotenie. Ak chcete zlepšiť svoje hodnotenie, zlepšite svoje schopnosti písania. Začnite s týmito tipmi, ako napísať SEO-priateľský blog!

Najskôr premýšľajte.

Starostlivo premýšľajte o správe svojho diela. Čo chcete povedať svojim čitateľom? Ktorej ústrednej otázke chcete sa chcete venovať? Aký je účel článku? A čo chcete, aby vaši čitatelia urobili po dočítaní? Napíšte si odpovede na tieto otázky skôr, ako začnete.

Rozdeľte svoj blog do štruktúry

Začnite svoj príspevok vytvorením jasnej štruktúry. Každý príspevok by mal mať:

  • úvod (v ktorom predstavíte svoju tému);
  • telo (v ktorom je objasnený problém);
  • záver (ktorý by mal sumarizovať nápady alebo dospieť k záveru).

Napíšte, čo chcete povedať vo všetkých troch častiach. Teraz máte nejaký prehľad vášho príspevku.

Používanie odsekov

Každý používa odseky, ale nie všetci ich používajú dobre. Nezačínajte novú vetu na novom riadku, len preto, že to vyzerá pekne. Mal by existovať logický dôvod na začatie nového odseku. Opýtajte sa sami seba, aká je hlavná myšlienka každého odseku. Mali by ste byť schopní zosumarizovať túto hlavnú myšlienku iba v jednej vete. Ak potrebujete viac viet, treba použiť viac odsekov.

Čitateľnosť a nadpisy

Nadpisy sú dôležité nielen pre SEO, ale aj pre čitateľnosť. Nadpisy tiež pomáhajú spoločnosti Google pochopiť hlavné témy príspevku, a preto môžu pomôcť pri vašom hodnotení. Ak chcete, aby sa ľudia dostali do svojich článkov, mali by ste použiť podkapitoly na vedenie ľudí. Uistite sa, že používate kľúčové slová, ale nie zase všade, pretože to bude mať za následok, že text je nepríjemný a neprirodzený. A to zase spôsobí, že ľudia nebudú čítať ďalej.

Pravidelný “fresh“ obsah

Pravidelné pridávanie nových príspevkov na webové stránky informuje spoločnosť Google, o tom že vaše webové stránky sú živé. Ak nemáte aktívny web, Google ho bude indexovo prehľadávať menej často, čo môže negatívne ovplyvniť vaše hodnotenie. Uistite sa, že uverejňujete vysokokvalitný obsah: informačné, dobre napísané články, ktoré vyhovujú zámeru vyhľadávania ľudí.