SEO znacky a kategorie

Značky a kategórie

Značky a kategórie pomáhajú štruktúrovať obsah webových stránok. Väčšinou ich môžete nájsť vo vizuálnych metadátach napríklad na blogových príspevkoch alebo ako zoznam odkazov na bočnom paneli webovej stránky. Existuje rozdiel medzi značkami a kategóriami, ale veľa používateľov si tieto pojmy zamieňa. Vo väčšine prípadov to koncového používateľa nezaujíma, ale existujú výhody, ktoré vám môžu poskytnúť kategórie pre určité oblasti a značky zase pre iné.

Rozdiely značiek a kategórií

Vráťme sa na začiatok. Aký je rozdiel? V ideálnom svete by sme použili kategórie na zoskupenie obsahu do – napríklad – osem až desať globálnych segmentov. Udržaním obmedzeného súboru kategórií môžete udržiavať svoje webové stránky a obsah pomerne presne zameraný. Teraz, samozrejme, môžete rozdeliť obsah ešte viac a prejsť na konkrétnejšie zoskupenia. A tu nastupujú práve značky, ktoré opisujú príspevok podrobnejšie.

Kategórie môžu byť hierarchické, to znamená, že je možné vytvoriť ešte viac obsahovej štruktúry len v časti kategórií, ak je to to, čo hľadáte. Môžete mať skupinu príspevkov o horách, ktorá nevylučuje detskú kategóriu alebo podskupinu o Tatrách. To tiež znamená, že môžete mať adresy URL ako / category / hory / tatry, ktoré zobrazia túto štruktúru priamo v adrese URL. Nemôžete to urobiť pomocou značiek. Značka v tomto príklade by mohla byť “Poprad”. Nesúvisí s vlastnosťami hôr, ale môže naznačovať, kde sa napríklad vyhotovila fotka, ktorá je v príspevku.

Aspoň jedna kategória na príspevok

Existuje ešte jeden rozdiel medzi značkami a kategóriami. Musíte pridať aspoň jednu kategóriu na príspevok. Ak na to zabudnete, príspevok sa pridá do predvolenej kategórie. Takže by bol “Nezaradený”, pokiaľ nestanovíte inú predvolenú kategóriu.

Nemali by ste na to zabúdať, pretože určite chápete, že predvolená hodnota “Nezaradený” nemá zmysel. To už ani nemusíte upravovať vaše príspevky. Pri značkách nemáte tento problém, pretože značky nie sú vôbec povinné. Dokonca by ste sa mohli rozhodnúť zdržať používania značiek, kým ich nepotrebujete. V takom prípade budete mať druhú vrstvu segmentácie bez obmedzenia značiek.